CONTACTPUNT MANTELZORG ASSEN

Samen zorgen voor elkaar


Wij zijn het Contactpunt Mantelzorg Assen. Op deze site vindt u veel informatie over mantelzorg op één centrale plek.

U bent betrokken bij de zorg voor partner, familie, vriend(in) of kennis. U doet belangrijk werk voor degene voor wie u zorgt. U maakt zich zorgen, u doet boodschappen, u vult formulieren in en u houdt uw naaste(n) in de gaten... U doet het vanuit een persoonlijke relatie.

Dan bent u een mantelzorger en is deze website speciaal voor u!

Introductie van onze site!

Hopelijk is onze website voor mantelzorgers in de gemeente Assen voor u een goede basis als het gaat om informatievoorziening. Dat is ons streven!

Lees meer »

Verschil in organisaties

Binnen Assen is het CPM Assen een van de ketenpartners die zich bezighouden met de ontwikkeling en optimalisatie van informele zorg.

Lees meer »

Aanmelden als mantelzorger

Als u mantelzorger bent en u wilt meer informatie of u wilt ondersteuning, dan kunt u zich bij de gemeente Assen aanmelden als mantelzorger.

Lees meer »

Wat is mantelzorg?

Geldzaken

Steun en advies

Wonen

Werken

Respijt