Direct aanmelden als mantelzorger!

Als u mantelzorger bent en u wilt meer informatie of u wilt ondersteuning, dan kunt u zich bij de gemeente Assen aanmelden als mantelzorger. Door deze aanmelding komt u ook in aanmerking voor de mantelzorgwaardering van de gemeente Assen.

Van het bestand met mantelzorgers maken ook het Contactpunt Mantelzorg Assen en Vaart Welzijn als ketenpartners gebruik om u te informeren. Denkt u bijvoorbeeld aan uitnodigingen voor lotgenotencontacten, bijeenkomsten rond een thema of puur ter ontspanning.

Wie kunnen zich registreren?

Tot de doelgroep behoren alle mantelzorgers in Assen, evenals de mantelzorgers woonachtig buiten de gemeente Assen, waarvan de zorgvrager in Assen verblijft, in bijvoorbeeld een zorgorganisatie. Het betreft zowel jonge, (niet)werkende, oudere als allochtone mantelzorgers.

U kunt zich aanmelden op de website Informele Zorg van de gemeente Assen.

Misschien wilt u eerst nog iets meer weten, bijvoorbeeld wat mantelzorg is en of u mantelzorger bent, kijk dan even bij het thema ‘Wat is mantelzorg?