Introductie van onze site!

Hopelijk is onze website voor mantelzorgers in de gemeente Assen voor u een goede basis als het gaat om informatievoorziening. Dat is ons streven! We hebben ons best gedaan om u informatie aan te bieden over o.a. ondersteuningen, regelingen, zorg en activiteiten, zowel landelijk als bij u in de buurt.

Waarschijnlijk zult u begrijpen dat het onmogelijk is om volledig te zijn en dus alle informatie te verschaffen. De website zou overvol raken! Daarom treft u in de tekst diverse links aan. Door daarop te klikken komt u op andere sites. Daar vindt u dan nieuwe of uitgebreide informatie en kunt u verder ‘rondneuzen’. Op die manier komt u terecht bij die zaken, waarover u iets wilt weten.

Hoewel u op dit moment al over veel onderwerpen gegevens en uitleg kunt vinden, is het de bedoeling deze site uit te breiden en te actualiseren.

Wij willen graag gebruik maken van de kennis van mantelzorgers en van hun wensen en suggesties ten aanzien van deze website. Daarom zullen we zeker contact zoeken met mantelzorgers die hierover willen meedenken.

Bestuur Contactpunt Mantelzorg Assen