Over ons

Het Contactpunt Mantelzorg (CPM) is een stichting met een bestuur van vrijwilligers dat opkomt voor met name de collectieve belangen van mantelzorgers in de gemeente Assen. Wij organiseren bijeenkomsten gericht op gezelligheid  en ontspanning evenals lotgenotencontacten en themabijeenkomsten. De laatste in overleg met Vaart Welzijn.

Wat organiseren wij?

Onze bijeenkomsten organiseren wij eenmaal per twee maanden, met uitzondering van de zomermaanden juli en augustus. Omdat wij het belangrijk vinden dat werkende mantelzorgers ook aanwezig kunnen zijn, proberen we de bijeenkomsten de ene keer in de middag en de keer daarop in de avond plaats te laten vinden.

Elk jaar in november organiseren wij, in samenwerking met de gemeente Assen en Vaart Welzijn, de Dag of Week van de Mantelzorg. Daarnaast behoort het geven van voorlichting en informatie tot onze hoofdtaken.

Waar staan wij voor?

Het CPM wil mantelzorgers in Assen handvatten bieden ter ontlasting van hun taken, waardoor zij in staat zijn de balans tussen draagkracht en draaglast meer in evenwicht te houden en zij hun mantelzorgtaken daardoor langer vol kunnen houden. Belangrijke vragen daarbij zijn: waar hebben mantelzorgers behoefte aan, wat zijn hun vragen en hoe achterhalen wij die vragen?

Tot onze doelgroep behoren alle mantelzorgers in Assen, evenals de mantelzorgers woonachtig buiten de gemeente Assen, waarvan de zorgvrager in Assen verblijft in bijvoorbeeld een zorgorganisatie. Het betreft zowel jonge, (niet)werkende, oudere als allochtone mantelzorgers.

Met wie werken wij samen?

Binnen Assen is het CPM een van de ketenpartners die zich bezighouden met de ontwikkeling en optimalisatie van informele zorg waartoe mantelzorg gerekend kan worden. Andere partners in het Netwerk Informele Zorg zijn: de gemeente Assen, Vaart Welzijn, MEE Drenthe en Met Gezond Boerenverstand.

Ook gaan wij in gesprek met onder andere de gemeente Assen, de Raad voor de Cliëntenparticipatie en de Participatieraad om de belangen van de mantelzorgers zo goed mogelijk te behartigen. Wij zijn vertegenwoordigd in het Drents Platform Mantelzorg waar alle CPM’s uit Drenthe bij elkaar komen voor uitwisseling en advies.