Privacyverklaring

Privacyverklaring versie 1.0

(Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23-8-2018)

Inleiding
Het Contactpunt Mantelzorg Assen is een stichting met een bestuur van vrijwilligers dat opkomt voor met name de collectieve belangen van mantelzorgers in de gemeente Assen. Wij organiseren bijeenkomsten gericht op gezelligheid en ontspanning, evenals lotgenotencontacten en themabijeenkomsten. Elk jaar in november organiseren wij, in samenwerking met de gemeente Assen en Vaart Welzijn, de Dag of Week van de Mantelzorg. Daarnaast behoort het geven van voorlichting en informatie tot onze hoofdtaken.

Door u via de website www.informelezorgassen.nl aan te melden als mantelzorger bij de gemeente Assen kunt u, naast het ontvangen van de mantelzorgwaardering, door het Contactpunt Mantelzorg Assen op de hoogte worden gehouden van bijeenkomsten en relevante informatie voor mantelzorgers. U moet daarvoor aanvinken dat u hiermee akkoord gaat.

Wij voelen ons verantwoordelijk voor het beschermen van uw privacy. Wij beseffen dat u op ons moet kunnen vertrouwen als we gebruik maken van uw gegevens. Daarom leggen we u in onze privacyverklaring uit op welke manier we met uw gegevens omgaan.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?
De Stichting Contactpunt Mantelzorg Assen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Prinses Irenestraat 5D
9401 HH Assen
0592-331751

KvK-nummer: 01149743

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Contactpunt Mantelzorg Assen. U dient zich ervan bewust te zijn dat Contactpunt Mantelzorg Assen niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen, zoals de via links aan onze website gekoppelde websites. Wij raden u aan elke privacyverklaring van die andere websites goed te bekijken alvorens daar eventueel persoonsgegevens te verstrekken.

Voor vragen en opmerkingen over onze gegevensverwerking zijn we bereikbaar via info@cpmassen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Contactpunt Mantelzorg Assen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven bij uw aanmelding als mantelzorger bij de gemeente Assen via de website www.informelezorgassen.nl en/of omdat u deze zelf rechtstreeks aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Geslacht/Aanhef
- Voorletters
- Voornaam
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- Geboortedatum
- Straatnaam
- Huisnummer
- Toevoeging huisnummer
- Postcode
- Wijk
- Woonplaats
- Telefoonnummer
- Alternatief telefoonnummer (optioneel)
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens en / of gevoelige persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische groep, politieke voorkeur, geloof of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakvereniging, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksuele voorkeuren, of strafrechtelijke gegevens.

Wij raden u af om dit soort bijzondere persoonsgegevens te verstrekken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Contactpunt Mantelzorg Assen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze informatie, bijvoorbeeld uitnodigingen voor bijeenkomsten en nieuws
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

De grondslag waarop dit is gebaseerd is het feit dat u toestemming heeft verleend voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. In de berichten die bijvoorbeeld via de website verzonden worden, staan uw naam en uw e-mail adres vermeld, evenals eventuele aanvullende informatie die u in het bericht opneemt. Indien u via een e-mail een verzoek of opmerkingen tot ons richt, is het mogelijk dat Contactpunt Mantelzorg Assen voormelde gegevens verwerkt om bijvoorbeeld contact met u op te nemen voor/ter beantwoording van uw e-mail. De gegevens worden opgeslagen op servers van een derde partij, onze hostingpartij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonsgegevens waarover wij beschikken.

Geautomatiseerde besluitvorming
Contactpunt Mantelzorg Assen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld iemand van Contactpunt Mantelzorg Assen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Uw gegevens betrekken wij van Informele Zorg Assen als u op hun website, door middel van het plaatsen van een ‘vinkje’, heeft aangegeven informatie van ons te willen ontvangen. Deze partij verzorgt de administratie van het bestand met aangemelde mantelzorgers bij de gemeente Assen. (Zie ook de inleiding van deze verklaring!) Wij kunnen daardoor beschikken over een specifieke lijst met mantelzorgers voor het Contactpunt Mantelzorg Assen.

Contactpunt Mantelzorg Assen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden in het reguliere systeem van Informele Zorg Assen bewaard tot maximaal twee maanden na de sluiting van hun platformeditie. Dit is noodzakelijk voor de jaarafsluiting van de platformeditie met de daarbij behorende financiële verantwoording aan de gemeente en managementrapportage. Aanvullend wordt een bewaartermijn van zes weken gehanteerd voor back-ups.

Om geregistreerd te blijven dient u jaarlijks te bevestigen dat uw persoonsgegevens opnieuw mogen worden gebruikt. U ontvangt hiervoor een bericht van Informele Zorg Assen.

De gegevens worden verwerkt bij hostingpartij Exonet B.V te Doetinchem. De gegevens worden opgeslagen op datacenters van BIT te Ede. Hierdoor zullen alle persoonsgegevens binnen Nederland blijven.
• Exonet B.V.
Grutbroek 15b
7008 AK Doetinchem
• BIT
Galileïlaan 19
6716 BP Ede

Delen van persoonsgegevens met derden
Contactpunt Mantelzorg Assen werkt met de volgende partijen samen:

Vaart Welzijn
Apollopad 5
9401 CS Assen

Informele Zorg Assen
p/a Met Gezond Boerenverstand
Terborgseweg 20
7005 BA Doetinchem

Alleen relevante wijzigingen van uw persoonsgegevens die u ons meedeelt worden gedeeld. De wijzigingen geven wij door aan Informele Zorg Assen. Deze partij verzorgt de administratie van het bestand met aangemelde mantelzorgers bij de gemeente Assen. Via Informele Zorg Assen beschikken wij over uw persoonsgegevens. Indirect ontvangt ook Vaart Welzijn deze wijzigingen. Dat gebeurt als u bij uw aanmelding als mantelzorger bij de gemeente Assen heeft aangegeven van deze organisatie informatie te willen ontvangen.

Verder worden geen persoonsgegevens gedeeld.

Tussen Contactpunt Mantelzorg Assen en bovengenoemde partijen wordt een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met uw persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Contactpunt Mantelzorg Assen gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Een cookie kan geen virussen verspreiden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Contactpunt Mantelzorg Assen. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens naar een andere partij te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cpmassen.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Contactpunt Mantelzorg Assen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Contactpunt Mantelzorg Assen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@cpmassen.nl