Steun en advies

Vaak meer mogelijk dan gedacht

Misschien zakt u als mantelzorger zo nu en dan de moed in de schoenen. Hoe houd ik het allemaal vol, zult u vast wel eens verzuchten. Mijn werk, mijn gezin, maar bovenal de zorg om een dierbare die veel extra hulp en ondersteuning nodig heeft. Kan dat nou niet anders?

Nee, helaas kan dat in onze huidige maatschappij niet meer. Dat heeft te maken met veranderingen binnen de wet en regelgeving, waaronder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Sinds een aantal jaren wordt Nederland beschouwd als een participatiesamenleving, waaraan ieder mens op zijn of haar manier mee moet kunnen doen. Uitgangspunt daarbij is dat de eigen kracht van ieder individu, zowel gezond als ziek of met de een of andere beperking, voorop staat. Toch is er vaak advies en ondersteuning mogelijk.