De mantelzorgmakelaar

Bent u als mantelzorger het overzicht wel eens kwijt en moet u ook zoveel regelen? Dan kunt u de hulp inroepen van een mantelzorgmakelaar.

Wat is een mantelzorgmakelaar?

Een mantelzorgmakelaar is een goed opgeleide tussenpersoon, die u veel werk uit handen kan nemen. Een mantelzorger moet vaak veel regelen. Dat is niet altijd makkelijk, doordat wetgeving ingewikkeld en informatie soms gebrekkig is. Het zorgaanbod is bovendien nogal onoverzichtelijk. Vaak moet het regelwerk gebeuren naast de andere zorg en dat is niet altijd makkelijk en goed uitvoerbaar. Als u daardoor niet het goede advies of de juiste hulp krijgt dan kan een mantelzorgmakelaar misschien helpen.

Overnemen van regeltaken

Een mantelzorgmakelaar is een professional die allerlei regeltaken overneemt. Dat kan zijn ten aanzien van zorg en welzijn, maar ook als het gaat om wonen, werken of financiën.

Voorbeelden van onderwerpen die er kunnen zijn:

  • het uitzoeken voor welke zorg u in aanmerking komt
  • het aanvragen van een persoonsgebonden budget (pgb)
  • het zoeken naar passende woonruimte
  • het indienen van een bezwaarschrift
  • het vinden van regelingen om werk en mantelzorg te combineren
  • het bijhouden van de administratie

Wat kost een mantelzorgmakelaar?

Steeds meer zorgverzekeraars bieden een vergoeding van de kosten vanuit een aanvullend pakket. Zowel mantelzorger als zorgvrager kunnen hierop een beroep doen. Daarnaast staan steeds meer werkgevers open voor financiering van de mantelzorgmakelaar in het kader van ziekteverzuimpreventie onder medewerkers die mantelzorger zijn. Wanneer een mantelzorgmakelaar werkt bij een organisatie voor mantelzorgondersteuning of bij een gemeente, dan hoeft u meestal niets voor zijn diensten te betalen. Indien u niet in aanmerking komt voor vergoeding, dan moet u rekening houden met een bedrag van ongeveer € 70,- per uur.

Waar vindt u een mantelzorgmakelaar?

Mantelzorgmakelaars zijn aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Mantelzorgmakelaars (BMZM). Daar kunt u ook zoeken naar een zelfstandige zorgmakelaar.