Regelingen, oplossingen, bespreekbaar maken en meer

De in het filmpje genoemde website werkenmantelzorg.nl is ook heel belangrijk voor de werkende mantelzorger zelf. Lees daarom ook over ‘M-power

Als werkende mantelzorger zou je goed op de hoogte moeten zijn van verlofregelingen. Eveneens kunnen aanpassingen binnen het werk ook interessant zijn.

Wat zijn de mogelijkheden bij u op het werk? Kunnen werktijden aangepast worden? Is thuiswerken een optie? Bent u op de hoogte van wat er wettelijk al geregeld is? Heeft u al eens contact gezocht met uw leidinggevende? Een gesprek zorgt vaak voor begrip en het treffen van een regeling die past binnen de CAO.

In het filmpje ziet u wat de Gemeente Assen als ‘mantelzorgvriendelijke gemeente’ voor mogelijkheden biedt aan haar werknemers die ook mantelzorg verlenen.