Verschil Contactpunt Mantelzorg en Vaart Welzijn

Binnen Assen is het Contactpunt Mantelzorg een van de ketenpartners die zich bezighouden met de ontwikkeling en optimalisatie van informele zorg waartoe mantelzorg gerekend kan worden. Andere partners in het Netwerk Informele Zorg zijn: de gemeente Assen, Vaart Welzijn, MEE Drenthe en Met Gezond Boerenverstand.

Doordat mantelzorgers zowel van het CPM Assen als van Vaart Welzijn (en andere organisaties) informatie ontvangen via email of briefpost, ontstaan er helaas wel eens misverstanden. In de praktijk blijkt dat sommige mantelzorgers niet goed letten op de afzender van de informatie. Het Contactpunt Mantelzorg ontvangt bijvoorbeeld regelmatig vragen en reacties van mantelzorgers. Uit de inhoud blijkt vaak dat die eigenlijk aan Vaart Welzijn gericht hadden moeten worden.

Veel mensen weten niet goed wat het verschil is tussen het Contactpunt Mantelzorg Assen en Vaart Welzijn. Dat is ook verwarrend. Daarom leggen wij dat graag aan u uit. Het Contactpunt Mantelzorg richt zich vooral op het overkoepelende mantelzorgbeleid in Assen en een groepsgewijze benadering van mantelzorgers, terwijl Vaart Welzijn zich meer richt op de individuele mantelzorger, diens problematiek en de mogelijke individuele oplossing daarvan. Daarbij komt dat het Contactpunt Mantelzorg door vrijwilligers wordt ingevuld en Vaart Welzijn een professionele organisatie is met betaalde krachten.

Meer over wat het Contactpunt Mantelzorg Assen is, leest u in ‘Over ons’.
Voor meer informatie over de mantelzorgondersteuning door Vaart Welzijn kijkt u op hun website.