Wat is mantelzorg?

Mantelzorg, een vorm van informele hulp

Tegenwoordig moeten mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben, deze in eerste instantie in hun eigen netwerk te zoeken. 

Informele hulp, waaronder mantelzorg, is ‘alle hulp aan mensen met uiteenlopende gezondheidsproblemen die niet wordt gegeven in het kader van een beroep’. Wanneer die hulp niet voldoende is, kunnen zij een beroep doen op ondersteuning van de gemeente. 

In de items hieronder kunt u te weten komen wat mantelzorg is, of u mantelzorger bent, dat er verschil is tussen een mantelzorger en een vrijwilliger. Eveneens zijn er enkele filmpjes ter illustratie.